ગરબાડાના નેલસુર ગામમા ઘાટી ફળીયામાં સેવા સેતુ કાર્યક્રમ યોજવામા આવ્યો 

0
223

GIRISH PARMAR – JESAWADA

દાહોદ  જિલ્લા ના  ગરબાડા તાલુકા ના નેલસુર ગામ ની ઘાટી ફળીયાની પ્રાથમિક શાળાના પટાગણમા ગરબાડા તાલુકાનો  ત્રીજો  સેવાસેતુ કાર્યક્રમ યોજવામા આવ્યો જેમા તાલુકા વિકાસ અઘીકારી, ગરબાડા નાયબ મામલતદાર ડી.કે.પરમાર, ગરબાડા  તાલુકા આરોગ્ય અઘીકારી ડો. અશોક ડાભી તેમજ નેલસુર ગામના સરપંચ શૈલેશભાઈ, અભલોડ ગામના સરપંચો  નઢેલાવ ગામના સરપંચો તાલુકા સભ્ય ઉપસ્થીત રહીને દીપ પ્રાગટયથી ઉદઘાટન કરવામા આવ્યુ. જેમા આરોગ્ય વિભાગ જેસાવાડા એમ.ઓ.ડો કેતન બારીયા, ગિરીશ પરમાર, રવી પરમાર, નીમેશ પરમાર, પ્રવીણ રાઠોડ, કમલેશ માવી, રાકેશ રાઠોડ, બળવંત બારીયા, સંદીપ પરમાર વગેરે આરોગ્ય ટીમ દ્વારા આરોગ્ય વિશેના લાભો તેમજ મલેરીયા, ડેંગ્યુ, સિકલસેલ, ટી.બી., લેપ્રસી વિશે લોકોને માહીતગાર કર્યા તેમજ OPD-98  કેસ, સીકલસેલ-33,  મા વાત્સલ્ય-9 કાર્ડ તેમજ ગરબાડા ભારત ગેસ એજન્સી દ્વારા – 31, આધાર કાર્ડ – 34,  મામલતદાર કચેરી ગરબાડા દ્વારા આવક જાતીના – 611 દાખલા સ્થળ પર  આ તમામ  લાભાથીઁને લાભ આપવામા આવ્યો.