ઝાલોદ તાલુકામા આજરોજ પંચાલ સમાજ દ્વારા દુનિયાના સર્જન હાર વિશ્ર્વકમાઁ દાદા ની જન્મજયંતિ ની ઉત્સાહ સાથે ઉજવણી કરવામા આવી

0
970

pritesh panchal logo-newstok-272-150x53(1)Pritesh Panchal Limdi  20160220_144606 20160220_152531

ઝાલોદ તાલુકા મા આજરોજ પંચાલ સમાજ દ્વારા દુનિયા ના સજઁનહાર  વિશ્ર્વકમાઁ દાદા ની જન્મજયંતિ ની ઉત્સાહ સાથે ઉજવણી કરવામા આવેલ સવાર થી મંદિર મા પુજા અચઁના હવન કરવા મા આવેલ બપોરના સમય નગર મા શોભાયાત્રા કાઢવા મા આવેલ જેમા નાના બાળકો થી માડી સમાજ ના તમામ જોડાયા હતા રાસગરબા ની રમઝટ સાથે નગર નુ વાતાવરણ ભક્તિ મય  બનાવવા પામ્યુ  હતુ આ વષઁ ના યજમાન તરીકે યોગેશ નગીન લાલ પંચાલ દારા સવાર સાંજ મહાપસાદિ નુ આયોજન કરવામા આવેલ જયારે ઝાલોદ પંચાલ સમાજ દ્વારા પણ પુજા અચઁના હવન સાથે મહાપસાદિ નુ આયોજન કરેલ જયારે જયેશ ભાઇ પંચાલ દારા તેમના પરિવાર ના વડીલ એવા શાંતિ ભાઇ પંચાલ ના હરતે યજમાન ને સૃમતિ ભેટ આપવા મા આવેલ દિવસ દરમિયાન ઝાલોદ તાલુકા ના પંચાલ સમાજ ની તમામ ધંધા રોજગાર સપૂણ બધ રાખયા હતા તેમજ સમાજ ના હોદ્દેદારો દારા વષઁ મા કરેલ કાયઁ ની માહીતી આપી હતી તેમજ આગામી વષો મા કરવાના કાયઁ ની રૂપરેખા રજુ કરી હતી.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here