ટૂંક સમયમાં તાલુકા પંચાયતમાં થયેલ ભ્રષ્ટચાર નો પરદા ફાર્ષ કરશે newstok24 જોતા રહો તમારી પોતાની newstok24 ઓનલાઇન ન્યૂઝ ચનેલ

0
977

logo-newstok-272-150x53(1)

NewsTok24

દાહોદ તાલુકા પંચાયત માં છેલ્લા કેટલા સમય થી મોટો ભ્રષ્ટચાર આચરવામાં આવેલ છે અને આ ભ્રષ્ટચાર પાછળ કાયા નેતાઓ ,  કયા અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ તેમજ દલાલો તથા વેપારીઓ ની સીધી સંડોવણી છે તેની સમગ્ર વિગતવાર માહિતી newstok24 આપણી પોતાની ઓનલાઈને ન્યૂઝ ચેનલ કે જેના 2.90 લાખ વાચક મિત્રો થઇ ગયા છે આપને આ ચોંકાવનારી અને સત્ય હકીકતો આપણી સમક્સ પુરાવો સાથે ટેલેક્સટ કરી આવા  ભ્રષ્ટાચાર આચારનારાઓ ને ખુલ્લા પાડશે .


 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here