દાહોદના ગરબાડાની ગ્રામ પંચાયત દ્વારા સિંગલ યુઝ પ્લાસ્ટિકનો ઉપયોગ કરતા ૧૯ જેટલા વેપારીઓને દંડ ફટકારી ૧૦ કિલો પ્લાસ્ટિક કરી કબ્જે

0
26

દાહોદ જિલ્લાના ગરબાડા તાલુકાન મુખ્ય નગર ગરબાડાની ગ્રામ પંચાયત દ્વારા આજે તા.૨૦/૧૦/૨૦૧૯ ને રવિવારના રોજ ગરબાડા નગરમાં વેપારીઓને ત્યાં સિંગલ યુઝ પ્લાસ્ટિક અંગે તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી. જેમાં તપાસ દરમ્યાન ૧૯ જેટલા વેપારી સિંગલ યુઝ પ્લાસ્ટિકનો વપરાશ કરતા પકડાતા તેમને દંડ ફટકારી દંડ વસુલ કરવામાં આવ્યો હતો તથા તેમની પાસેથી ૧૦ કિલો જેટલું પ્લાસ્ટિક પણ કબજે કરવામાં આવ્યું હતું.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here