દાહોદના ડો.સી.વી. ઉપાધ્યાય ને ઉમદા કાર્ય કરવા બદલ રોટરી કલબ ઓફ દાહોદના ડિસ્ટ્રીકટ આસિ. ગવર્નર બનાવવામાં આવ્યા

0
199

દાહોદ જિલ્લાના દાહોદ તાલુકાના મુખ્ય મથક દાહોદના રોટરી ક્લબ ઓફ દાહોદના રોટ. સી.વી. ઉપાધ્યાય આસિ.ગવર્નર રોટરી ક્લબ ઓફ દાહોદ દ્વારા સને ૨૦૨૦ – ૨૧ ના વર્ષ માટે ક્લબ માટે ઉમદા કાર્ય કરવા બદલ તેઓને સને ૨૦૨૦ – ૨૧ ના વર્ષ માટે ડિસ્ટ્રીકટ આસિ. ગવર્નર તરીકે બઢતી આપવામમાં આવેલ છે. આ સેમિનારની ટ્રેનીગ મધ્યપ્રદેશના પંચમઢી ખાતે રાખવામાં આવેલ હતી. રોટ.ડો.સી.વી. ઉપાધ્યાય સાહેબ અમારા NewsTok24.com ના સમગ્ર પરિવાર તરફથી ખૂબ ખૂબ અભિનંદન

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here