દાહોદ જિલ્લાના ફતેપુરાના ભુરીબા પાર્ટી પ્લોટમાં ટીટોડીએ જમીન ઉપર ચાર ઈંડા મુકયાં

0
276

દાહોદ જિલ્લાના ફતેપુરા તાલુકાના મુખ્ય મથક ફતેપુરાના ભૂરી બા પાર્ટી પ્લોટના પાછલા ભાગમાં આજે તા.૧૬/૦૬/૨૦૨૦ ને મંગળવારના રોજ ટીટોડીએ ચાર ઈંડા મૂક્યા. ગામના ઘરડા ઓની એવી માન્યતા છે કે ટીટોડી જો ચાર ઈંડા મૂકે તો મુશળધાર વરસાદ વરસી શકે છે અને મકાઈના ડોડા પણ ખાવા ન મળે એટલો વરસાદ વરસી શકે છે. આમ તો ઘરડાઓની માન્યતા હંમેેેશા સાચી ઠરતી હોય છે. પરંતુ હાલ આ કોરોનાના કાળમાં આગળ શું થાય છે તે જોવું રહ્યું.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here