દાહોદ જિલ્લાના સંજેલી કુમાર શાળાના શિક્ષક અને બાળકોએ ખેલ મહાકુંભ-૨૦૧૯ તાલુકા તથા જિલ્લા કક્ષાએ શાળાનું ગૌરવ વધાર્યું

0
94
જિલ્લા કક્ષાનો દેવગઢ બારિયા તાલુકા કક્ષાનો સંજેલી ખાતે ખેલ મહાકુંભ યોજાયો હતો 
ગુજરાત સરકાર દ્વારા યોજાયેલા ખેલ મહાકુંભ 2019 માં સંજેલી તાલુકા કુમાર પ્રાથમિક શાળાના અંગ્રેજી માધ્યમના શિક્ષક સોલંકી અંકિતકુમાર મનુભાઇ જિલ્લા કક્ષાએ ગોળાફેંકમાં ભાગ લઇ દ્વિતીય નંબર મેળવ્યો હતો.  વિદ્યાર્થીઓએ તાલુકા કક્ષાએ ભાગ લીધો હતો. બીજો નંબર મેળવી સંજેલી તાલુકા કુમાર શાળાનું ગૌરવ વધાર્યું હતું. તાલુકા મથકેથી મળતી માહિતી મુજબ ગુજરાત સરકાર દ્વારા ખેલ મહાકુંભ 2019 જિલ્લા કક્ષાનો પ્રોગ્રામ  દેવગઢ બારિયા ખાતે યોજાયો હતો. જેમાં સંજેલી તાલુકા પ્રાથમિક શાળાના ઇંગ્લિશની મીડિયમના શિક્ષક સોલંકી અંકિતકુમાર મનુભાઇ ગોળાફેંક સ્પર્ધામાં ભાગ લઇ તાલુકામાં પ્રથમ નંબર અને જિલ્લામાં દ્રિતીય મેળવ્યો હતો. જ્યારે તાલુકા કક્ષાનો પ્રોગ્રામ સંજેલી ખાતે યોજાયો હતો જેમા  ગોળા ફેંક, લાંબી કુદ, કબડ્ડી જેવી સ્પર્ધામાં સંજેલી તાલુકા કુમાર શાળાના વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ લઇ તાલુકાના પ્રોગ્રામમાં બીજો નંબર મેળવી સંજેલી તાલુકા સહિત શાળા શાળાનું ગૌરવ વધાર્યું હતું

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here