દાહોદ હેડ પોસ્ટ ઓફિસ દ્વારા રાષ્ટ્રીય બાલિકા દિવસની અનોખી રીતે ઉજવણી કરવામાં આવશે

0
101

દાહોદ જિલ્લાના દાહોદ તાલુકાના મુખ્ય મથક દાહોદ ખાતે હેડ પોસ્ટ ઓફિસ દાહોદ દ્વારા તા.૨૪/૦૧/૨૦૨૨ ને સોમવાર ના રોજ રાષ્ટ્રીય બાલિકા દિવસ પેઠે ઉજવવામાં આવશે. આ દિવસે નગરજનો દ્વારા “સુકન્યા સમૃદ્ધિ” ખાતું ખોલી આ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવશે. આ માટેની તમામ માહિતીઓ દાહોદ જિલ્લાની તમામ પોસ્ટ ઓફિસ તથા દાહોદ ખાતે આવેલ હેડ પોસ્ટ ઓફિસના હેડ પોસ્ટ માસ્તરનો સંપર્ક કરી વધુ વિગત મેળવી શકાશે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here