પોષણ અભિયાનને દાહોદ જિલ્લામાંથી મળી રહેલો સુંદર પ્રતિભાવ : દેવગઢ બારિયાની માં ચિલ્ડ્રન હોસ્પિટલ કુપોષિત બાળકોની સારવાર વિનામૂલ્યે કરશે

0
134
આંગણવાડીમાં અભ્યાસ કરતા હોવાનો સાદો દાખલો લઇ આવનાર વાલીને તેમના બાળકની સારવાર વિનામૂલ્યે કરવામાં આવશે.
ભારતના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઇ મોદીએ આપેલા સૂત્ર “સહી પોષણ, દેશ રોશન” ને ચરિતાર્થ કરવા માટે રાજ્યના મુખ્યમંત્રી વિજયભાઇ રૂપાણીની પ્રેરણાથી શરૂ થયેલા પોષણ અભિયાનને દાહોદ જિલ્લામાંથી સુંદર પ્રતિભાવ મળી રહ્યો છે. દાહોદ જિલ્લાના દેવગઢ બારિયા નગરમાં આવેલી એક હોસ્પિટલે તેમને ત્યાં આવતા તમામ કુપોષિત બાળકોની સારવાર નિઃશુલ્ક કરવાની જાહેરાત કરી છે.
દેવગઢ બારિયામાં ગાયત્રી પરિવાર ટ્રસ્ટ દ્વારા બેંક ઓફ ઇન્ડિયાની પાસે ચલાવવામાં આવતી “માં ચિલ્ડ્રન હોસ્પિટલ” માં તાલુકાની આંગણવાડીના કોઇ પણ કુપોષિત બાળકની સારવાર વિનામૂલ્યે કરવાની જાહેરાત સંસ્થાના વ્યવસ્થાપક નિલ સોની દ્વારા કરવામાં આવી છે. “માં ચિલ્ડ્રન હોસ્પિટલ” દેવગઢ બારિયા તાલુકામાં સેવાના મિશન સાથે ૮ માસથી શરૂ કરવામાં આવી છે અને જરૂરત મંદોને સાવ નજીવા દરે સારવાર આપવામાં આવે છે. આ હોસ્પિટલનું સંચાલન ગાયત્રી પરિવાર ટ્રસ્ટ દ્વારા કરવામાં આવે છે.
આ હોસ્પિટલમાં બાળકોના રોગોની તમામ સારવાર ઉપલબ્ધ છે. જેનો લાભ આસપાસની જનતા ઉઠાવી રહી છે. હવે,  આ હોસ્પિટલ પોષણ થકી જનસેવાના કાર્યમાં જોડાઇ ચૂકી છે. હોસ્પિટલના વ્યવસ્થાપકોએ જણાવ્યું છે કે, મુખ્યમંત્રી વિજયભાઇ રૂપાણીએ દાહોદ ખાતે પોષણ અભિયાનમાં જોડાવા માટે આહ્વાન કર્યું તેનાથી પ્રેરાઇને અમે નક્કી કર્યું છે કે “માં ચિલ્ડ્રન હોસ્પિટલ” માં આંગણવાડીના કોઇ પણ કુપોષિત બાળકને વિનામૂલ્યે સારવાર આપીશું. હોસ્પિટલમાં બાળરોગોના નિષ્ણાંત તબીબોની સેવા ઉપલબ્ધ છે. દેવગઢ બારિયા તાલુકાની કોઇ પણ આંગણવાડીમાં અભ્યાસ કરતા હોવાનો સાદો દાખલો લઇ આવનાર વાલીને તેમના બાળકની સારવાર વિનામૂલ્યે ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here