ફતેપુરાના ઝલઈ ગ્રામ પંંચાયના ગ્રામસેવક દ્રારા ૧,૯૪૦૦૦/- ની ઉચાપત કરતા પોલીસ ફરીયાદ

0
1170

sabir bhabhorlogo-newstok-272-150x53(1)SABIR BHABHOR FATEPURA

દાહોદ જીલ્લાના ફતેપુરા તાલુકાના ઝલઈ ગ્રામ પંચાયતમા ગ્રામ રોજગાર સેવક તરીકે ફરજ બજાવતા દિનેશભાઈ પારગી એ ફતેપુરા તાલુકા પંચાયત તરફ થી તળાવ ઊંડુ કરવા બાબતે ઈસ્યુ કરેલ મસ્ટરો મા ગેરરિતી આચરી ઓનલાઈન ખોટી ડેટા એન્ટ્રી કરી તેમજ ખોટી હાજરી ભરી તેમજ ખોટા દસ્તાતાવેજો,ખોટી સહીઓ નો ઉપયોગ કરી રૂ/-૧,૯૪,૦૦૦/- ઉપરાંત ની ઉચાપત કરવાની કોશીશ કરતા પ્રોગ્રામ ઓફીસર તા.વિ.અધિકારી ફતેપુરા એ ફતેપુરા પોલીસ મથકે ફરીયાદ આપતા ફતેપુરા પોલિસે ગ્રામ સેવક  દિનેશભાઈ વિરુદ્ધ ઈ.પી.કો. કલમ ૪૦૬,૪૬૬(૧) (એ).૪૬૭,૪૬૮,૪૭૧,૫૧૧ મુજબ ગુનો નોંધી આગળ ની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
navi 2images(2)HONDA NAVI — RAHUL MOTORS DAHOD

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here