સ્વ. શેઠ શ્રી ધનાલાલજી માણેકલાલ શાહ (ગંગ) અરિહંત શરણે થયા છે

0
659

બેસણું

સ્વ. શેઠ શ્રી ધનાલાલજી ગંગ (રાજકમલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ) 

તા.૦૭/૦૧/૨૦૨૦, મંગળવાર ના દિવસે અરિહંત શરણે થાય છે.

સદ્દગતનું બેસણું : તા.૧૧/૦૧/૨૦૨૦, શનિવારના દિવસે અણુનગર, પ્રસંગ પાર્ટી પ્લોટ ખાતે સાંજના ૦૪:૦૦ કલાક થી ૦૬:૦૦ સુધી રાખેલ છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here