લીમડીમાં લાંબા સમય સુધી બંધ રેહતા રાષ્ટ્રીય બેન્કોના ATM  પ્રજા હેરાન 

0
435
pritesh panchal logo-newstok-272-150x53(1)Pritesh panchal Limdi 

લીમડી નગરમા આવેલ રાષ્ટ્રીયકૃત બેકો ના એટીએમ માસ ના અડધા દિવસ બંધ રહેતા નાણા ઉપાડવા બેંકો મા ભારે ભીડ થવા પામે છે એક તરફ ખાનગી બેંકો દ્વારા  પોતાના ગાહકો ની પડતી મુશ્કેલીઓ ની સપૂણ તકેદારી રાખતા હોય છે ખાનગી બેંકો ના એટીએમ મશીન ભાગ્યે જ બંધ રહેતા હશે તેની સામે રાષ્ટ્રીય કૃત બેકો ના એટીએમ મશીનો હમેશા જીલ્લા મા બંધ થયેલા જ જોવા મળે છે વારંવાર રજૂઆતો તેમજ દૈનિક અખબારો મા સમાચારો આવતા હોવા છતા બેકો ના અધિકારીઓ સબસલામત હોય તેમ બિન્દાસ રહે છે જયારે ધણી ખરી બેકો ના કમચારી ઓ દારા ગાહકો સાથે તોછડાપણુ પણ કરાતુ હોવાનુ બહાર આવ્યુ હતુ ત્યારે સત્વરે  ઉચ્ચ કક્ષા ના અધિકારીઓ આ બાબતે યોગ્ય કાર્યવાહી હાથ ધરે તેવી ગાહકો ની માગ ઉઠવા પામી છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here