લીમડી જીવન જ્યોત વિદ્યાલયમા ગઇ કાલે ફેન્સી ડ્રેસ કોંપીટેશન નુ આયોજન થયું

0
2182
pritesh panchal logo-newstok-272
લીમડી જીવન જ્યોત વિદ્યાલય મા ગઇ કાલે ફેન્સી ડ્રેસ કોંપીટેશન નુ આયોજન કરવામા આવેલ જેમા ધોરણ  1થી  9 ના શાળાના વિધાથી ઓ એ ઉત્સાહ ભેર ભાગ લીધો હતો તેમજ શાળા ના શિક્ષકો પણ આ કોપીટેશન મા ભાગ લીધો હતો જયારે શાળા દારા ધોરણ 1 થી 9 મા વિજેતા જાહેર કરેલ જેમા ધોરણ 1 (અ )મા નાયક જયતિ( બ) મા ડામોર પેમ. એમ (ક) મા નાયક તપરવી ધોરણ  2(અ) મા ડામોર કિટાના .પી( બ) મા પરમાર વિધી  (ક )મા શમાઁ દિવ્યા. વાય ધોરણ 3 (અ )મા ભુરીયા તનવી. એસ( બ )મા પટેલ કાવ્યા. સી( ક) મા લબાના  હિમાંશુ. એસ ધોરણ 4 મા (અ) લબાના કાવ્યા. વી (બ) મા ધોતી  કિજલ. એન(  ક )મા નાયક હંસરાજ. જે ધોરણ 5 (અ) ગાંધી  અભિનવ. આર (બે )મા ભટ્ટી તનજીમ. (અ ) ધોરણ  6 (અ )શમાઁ નિહારીકા ( બે )મા ભુરીયા પાચી ધોરણ 7 મા મોઠીયા બંસરી તેમજ પંચાલ ઉત્સવ ધોરણ 8 મા નાયટા ખુશી તેમજ ધોરણ 9 મા પંચાલ કંજરી ને વિજેતા જાહેર કરાયા હતા તેમજ શિક્ષકો  માથી રુપલ બેન તેમજ હેમત પંચાલ ને આ ટેડીશનલ ડેસ  કોંપીટેશનમા બેરટ તરીકે જાહેર કરતા શાળા પરિવારના રાજુભાઇ દેવડા  રમેશભાઇ  દેવડા ભુપેનદૄ ભાઇ તથા શાળાના આચાર્ય અંજલિ બેન મુનીયા તથા શાળાના શિક્ષક ગણ દ્વારા અંભિનદન અપાયા હતા.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here