લીમડી નગર મા પંચાલ સમાજ દ્વારા આવતીકાલે વિશ્રકમા જયંતિ ની ઉજવણી કરવા મા આવશે

0
467

pritesh panchal logo-newstok-272-150x53(1)Pritesh Panchal Limdi 

લીમડી નગર મા પંચાલ સમાજ દ્વારા આવતીકાલે વિશ્રકમા જયંતિ ની ઉજવણી કરવા મા આવશે દિવસ દરમિયાન વિવિધ કાર્યક્રમો યોજાશે તેમજ પુજા અચઁના રાખવવા મા આવનારી છે ૨૦૧૬ ના વષઁ ના યજમાન તરીકે યોગેશ નગીન લાલ પંચાલ દારા સવાર સાંજ પુજા અચઁના કરવા મા આવેલ તેમજ સવાર સાંજ મહાપસાદિ નુ આયોજન પણ કરાવવા મા આવનાર છે જયારે ઝાલોદ પંચાલ સમાજ દ્વારા આજ રોજ સાંજે સાકૃતિ કાયકમ નુ આયોજન કરવામા આવેલ છે જેમા નાના બાળકો દારા વિવિધ કાર્યક્રમો રજુઆત કરવા મા આવશે તેમજ સમાજ માટે ફનફેર નુ આયોજન કરવામા આવેલ છે ઝાલોદ પંચાલ સમાજ દ્વારા વડીલો દારા માગઁદશન આપવવા મા આવેલ તેમજ આગામી વર્ષ મા કરવામા આવનાર તેમજ ચાલુ વર્ષે કરેલ કાયઁ ની જાણકારી આપી હતી તથા નવીન સમિતિ ની જાહેરાત કરવા મા આવશે વિશ્રકમા જયંતિ નિમિત્તે ઝાલોદ તેમજ લીમડી અને આસપાસના તમામ જ્ઞાતિ બધુ પોતાના ધંધા રોજગાર બંધ રાખશે

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here