ગરબાડા તાલુકાની છ (૬) ગ્રામ પંચાયતોની ચૂંટણીનું પરિણામ જાહેર

0
173

 

 

ગરબાડા તથા ભીલવા ગ્રામ પંચાયતમાં સરપંચ પદે પરીવર્તન : ગરબાડા તાલુકામાં મુદત પૂરી થતી હોય તેવી છ (૦૬) ગ્રામ પંચાયત જેમાં ગરબાડાભીલવાખારવાગુંગરડીનવાફળીયાભીલોઇ ગ્રામ પંચાયતોની  સરપંચ અને વોર્ડ સભ્યોની ચૂંટણી તા.૨૦/૦૧/૧૯ ના રોજ યોજવામાં આવી હતીજેમાં ગરબાડા તાલુકાની છ (૬) ગ્રામ પંચાયતોનું સરેરાસ ૭૬.૮૩% જેટલું મતદાન થયેલ હતું. જેની મત ગણતરી આજ તા. ૨૨/૦૧/૨૦૧૯ ના મંગળવાર રોજ સવારે ૦૯:૦૦ કલાકથી ગરબાડા મામલતદાર કચેરી ખાતે પૂરતા પોલીસ બંદોબસ્ત વચ્ચે કરવામાં આવી હતી.

મળેલ આધારભૂત માહિતી મુજબ, ગરબાડા ગ્રામ પંચાયતના સરપંચ પદના ઉમેદવાર અશોકભાઈ રતનસિંહ રાઠોડને ૧૯૫૮ વોટ મળતા તેઓને વિજેતા જાહેર કરવામાં હતા તેમજ નવાફળીયા ગ્રામ પંચાયતના સરપંચ પદના ઉમેદવાર પ્રતાપભાઈ બામણીયાને ૫૫૦ વોટ મળતાં તેઓને વિજેતા જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા તથા ખારવા ગ્રામ પંચાયતના સરપંચ પદના ઉમેદવાર નંદુબેન પ્રેમચંદભાઈ ભુરીયાને ૬૯૬ વોટ મળતા વિજેતા જાહેર કરવામાં હતા તથા ભીલોઈ ગ્રામ પંચાયતના સરપંચ પદના ઉમેદવાર લલીતાબેન પ્રતાપસિંહ રાઠોડને ૪૬૨ વોટ મળતા વિજેતા જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા તથા ભીલવા ગ્રામ પંચાયતના સરપંચ પદના ઉમેદવાર કમળાબેન રાયચંદભાઈ ગણાવાને ૯૪૯ વોટ મળતા તેઓને વિજેતા જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા. હતા જ્યારે ગુંગરડી ગ્રામ પંચાયતના સરપંચ પદના ઉમેદવાર બાલુભાઈ છગનભાઈ ભાભોરને ૧૦૧૭ વોટ મળતા તેઓને  વિજેતા જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા.

ગરબાડા ગ્રામ પંચાયત સરપંચ ઉમેદવારમળેલ મત
૧.અશોકભાઇ રતનસિંહ રાઠોડ૧૯૫૮
૨.કાળુભાઇ સેવાભાઇ નળવાયા૧૦૨
૩.મહેન્દ્રસિંહ દલસિંહ રાઠોડ૧૮૩૭

 

નવાફળિયા ગ્રામ પંચાયત સરપંચ ઉમેદવારમળેલ મત
૧.ભગતસિંહ મંગળસિંહ પરમાર૫૬
૨.નાથાભાઈ કસનાભાઇ મોરી૪૩૬
૩.પ્રતાપભાઈ ભગાભાઈ બામણ્યા૫૫૦

 

ખારવા ગ્રામ પંચાયત સરપંચ ઉમેદવારમળેલ મત
૧.નંદુબેન પ્રેમચંદભાઈ ભુરીયા૬૯૬
૨.મધુબેન રમેશભાઈ ભુરીયા૩૨૮

 

ભીલોઇ ગ્રામ પંચાયત સરપંચ ઉમેદવારમળેલ મત
૧.રમીલાબેન વીરસીંગભાઈ રાઠોડ૧૦૪
૨.લલીતાબેન પ્રતાપસીંગભાઈ રાઠોડ૪૬૨
૩.લીલાબેન શંભુભાઈ ભુરીયા૩૪૦

 

ગુંગરડી ગ્રામ પંચાયત સરપંચ ઉમેદવારમળેલ મત
૧.આનંદસીંગ ગલાલભાઈ ભાભોર૫૫૧
૨.બાલુભાઈ છગનભાઇ ભાભોર૧૦૧૭
૩.મહેશકુમાર રામચંદભાઈ રાઠોડ૧૧૪
૪.સેનાભાઈ રામાભાઇ રાઠોડ૬૦

ભીલવા ગ્રામ પંચાયત સરપંચ ઉમેદવારમળેલ મત
૧.કમળાબેન રાયચંદભાઈ ગણાવા૯૪૯
૨.ગુલીબેન પુનાભાઈ ગણાવા૫૦૫
૩.ચંપાબેન મેઘજીભાઈ ગણાવા૧૭૧
૪.છગનીબેન પાંગાભાઈ ગણાવા૩૬૯
૫.મેનીબેન ભાવાભાઈ ગણાવા૧૬
૬.સનુબેન ખેમાભાઈ બારીયા૫૩૩

 

તમામ વિજેતા ઉમેદવારોએ ગરબાડા નગરમાં વાજતેગાજતે વિજય સરઘસ કાઢ્યું હતું અને પોતપોતાના ગામના વિજેતા ઉમેદવારોને ગામલોકોએ સહર્ષ વધાવી લીધા હતા અને ફૂલમાળાઓ પહેરાવી અભિનંદન પાઠવ્યા હતા.

ગરબાડા ગ્રામ પંચાયતની ચૂંટણી બાદ ગરબાડા ગ્રામ પંચાયતના વિજેતા નવા સરપંચ દ્વારા પણ ગરબાડા નગરમાં ભવ્ય વિજય સરઘસ કાઢવામાં આવ્યું હતું. જે તસવીરમાં દ્રશ્યમાન થાય છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here