ગરબાડામા  રાવણ દહન નો કાર્યક્રમ હર્સોઉંલ્લાસ સાથે યોજાયો 

0
454
Priyank new Passport PicNewsTok24 – Priyank chauhan – Garbada

ગરબાડામાં નગરનાં ઉત્શાહી યુવાનો દ્વારા દશેરાના દિવસે સાંજે 6:00 કલાકે રાવણ દહન નો કર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો હતો આકાર્યક્ર્મ માં ઉત્સાહી નવયુવાન નો એ ભાગ  કાર્યક્રમ ને સફળ બનાવ્યો હતો

20151022_171148_Richtone(HDR)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here