ઝાલોદ તાલુકામાં આવતી કાલ મંગળવારના રોજ સંપૂર્ણ લોકડાઉન જાહેર : પ્રાંત અધિકારી એસ.ડી. ચૌધરી

0
147

 THIS NEWS IS SPONSORED BY –– SHRI KRISHNA SWEETS

દાહોદ જિલ્લાના ઝાલોદ તાલુકાના પ્રાંત અધિકારી એસ. ડી. ચૌધરી અને ઝાલોદ Dy.SP જાદવ અને ઝાલોદ અને લીમડી નગરના વેપારી એશોસિએશન દ્વારા ઝાલોદ તાલુકામાં લીમડી, ઝાલોદ નગર અને ઝાલોદના તમામ વેપારી મંડળ દ્વારા આવતા રવિવાર થી મંગળવાર સુધી સંપૂર્ણ બંધ રહેશે. જેમાં ફક્ત દૂધનો સમય સવારના ૦૬:૦૦ થી ૦૮:૦૦ વાગયા સુધીનો રહેશે જ્યારે મેડિકલ સ્ટોરનો સમય સવારે ૦૬:૦૦ થી સાંજે ૦૬:૦૦ વાગ્યા સુધીનો રહેશે. જેની તમામ નગરજનો અને તાલુકા નગરજનોએ નોંધ લેવી.

THIS NEWS IS POWERED BY –– RAHUL HONDA

વધુમાં પ્રાંત અધિકારી એસ.ડી. ચૌધરીએ જણાવ્યુ હતું કે તાલુકામાં ભરાતા તમામ પ્રકારના હાટ બજાર બંધ રાખવા જાણ કરવામાં આવે છે. આવતી કાલ તા.૨૦/૦૪/૨૦૨૧ ને મંગળવારના રોજ લીમડી નો હાટ બજાર સંપૂર્ણ બંધ રાખવા જણાવવામાં આવે છે. અને દરેક વ્યક્તિએ તેનું પાલન કરવાનું રહેશે. અને ત્યાર બાદ આવતા રવિવાર, સોમવાર અને મંગળવારના રોજ પણ લોકડાઉન નો અમલ કરવાનો રહેશે. તેની ઝાલોદ તાલુકાના તમામ લોકોએ ધ્યાનમાં લેવું.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here