દાહોદ જિલ્લા પોલીસને પ્રોહી. ગુનામાં પકડાયેલ ભારતીય બનાવટનો વિદેશી દારૂ રૂ.૧,૧૩,૪૨૩/- તથા તેમાં વપરાયેલ વાહનની કી.રૂ.૩,૧૨,૦૦૦ મળી કુલ રૂ. ૪,૩૨,૦૬૩ નો મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં મળેલ સફળતા

0
5

નાયબ પોલીસ મહાનિરીક્ષક ચિરાગ કોરડીયા, IPS પંચમહાલ ગોધરા રેન્જ ગોધરાનાઓ તથા બલરામ મીણા, IPS પોલીસ અધિક્ષક દાહોદનાઓની સીધી રાહબાત હેઠળ સુચના અને માર્ગદર્શન આધારે આગામી વિધાનસભા ચુંટણી – ૨૦૨૨ મુક્ત ન્યાયી અને શાંતી તથા કોઇ રૂકાવટ વગર યોજાય તે માટે દાહોદ જીલ્લા પોલીસે તા.૨૦/૧૧/૨૦૨૨ ના રોજ થી ૨૪ કલાકમાં ગેરકાયદેસર પ્રવૃતીઓ કરતા ઇસમો વિરૂધ્ધ પ્રોહીબીશનના કુલ – ૨૭ કેસો કરેલ છે. જેમાં ભારતીય બનાવટનો વિદેશી દારૂના કુલ – ૦૩ કેસો જેમાં કુલ બોટલો નંગ – ૮૮૮, જેની કી.રૂ.૧,૧૩,૪૨૩/- તથા ગુનાના કામે વપરાયેલ વાહનની કી.રૂ.૩,૧૨,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ ફોન કી.રૂ.૫૦૦૦/-સાથે ભારતીય બનાવટનો વિદેશી પ્રોહી મુધ્દામાલ પકડી પાડેલ છે તથા દેશી દારૂના કુલ- ૨૦ કેસો , ૮૨ લીટર જેની કીંમત રૂપીયા – ૧૬૪૦/-નો દેશી પ્રોહી મુદ્દામાલ પકડી પાડેલ તથા ૦૪ કેસો પીવાના કરેલ છે.

રણધિકપુર પોલીસ સ્ટેશન પ્રોહી.ગુ.ર.નં.૧૧૮૨૧૦૦૧૨૨૦૨૯૦/૨૦૧૨ ગુજરાત પ્રોહી સુધારા અધિનિયમ એકટ કલમ ૬૫(એ)(ઇ), ૯૮(૨), ૮૧, ૧૧૬(બી) મુજબનો ગુનાના કામે પ્રોહી ગણનાપાત્ર કેસ કરી ભારતીય બનાવટનો પ્રોહી ઇગ્લીશ દારૂની પેટીઓ નંગ – ૨૪ જેમાં બોટલો નંગ – ૮૧૬, કી.રૂ. ૧,૦૫,૧૨૦/-તથા ગુનાના કામે વપરાયેલ વાહનની કી.રૂ.૨,૦૦,૦૦૦/- અને મોબાઇલ ફોન કી.રૂ.૫૦૦૦/- મળી કુલ કી.રૂ.૩,૧૦,૧૨૦/- નો પ્રોહી મુદ્દામાલ આ કામના આરોપીઓ નામે (૧) નરેશભાઇ રમણભાઇ જાતે ગણાવા રહે મોટીવાવ ભુરીયા ફળીયું તા.લીમખેડા જી.દાહોદ. (૨) જશવંતભાઇ ઉર્ફે કટાળો માનસીંગભાઇ જાતે હઠીલા રહે પહાડ હઠીલા ફળીયું તા.સીંગવડ જી.દાહોદ. (૩) દિલીપભાઇ બળવંતભાઇ જાતે લુહાર રહે મછેલાઇ તા.સીંગવડ જી.દાહોદ નાને મછેલાઇ ગામ રોડ ઉપરથી જીલ્લા LCB શાખા, દાહોદના અધિકારી/ કર્મચારીઓ એ બાતમી આધારે વોચ ગોઠવી પકડી ગુનાના કામે  હસ્તગત કરી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરેલ છે. તેમજ ખુબ લાંબા સમયથી પેન્ડીંગ – ૨૮ બિનજામીનલાયક વોરંટવાળા ઇસમોની બજવણી કરવામાં આવેલ છે.

તેમજ લીધેલ અટકાયતી પગલામાં C.R.P.C. – ૧૦૭ હેઠળ કુલ – ૬૭ ઇસમો વિરૂધ્ધ અટકાયતી પગલા લીધેલ છે અને C.R.P.C. – ૧૫૧ હેઠળ કુલ – ૯૭ અટકાયતી પગલા લીધેલ છે તથા C.R.P.C. – ૧૦૯ હેઠળ કુલ – ૦૫ અટકાયતી પગલા લીધેલ છે તથા C.R.P.C. – ૧૧૦ હેઠળ કુલ – ૧૧૭ અટકાયતી પગલા લીધેલ છે ૦૧ પાસાની દરખાસ્ત કરેલ અને પ્રોહી – ૯૩ ના હેડ હેઠળ કુલ – ૬૩ મળી કુલ – ૩૫૦ અટકાયતી પગલા લીધેલ છે. તેમજ જીલ્લામાં લાયસન્શ ધરાવતા હથિયાર પરવાનેદારોના કુલ – ૦૩ ના હથિયારો જમાં લેવામાં આવેલ છે. આવા અસામાજીક તત્વો વિરૂધ્ધ અસરકારક અટકાયતી પગલા લેવાની સારી કામગીરી દાહોદ જીલ્લા પોલીસે કરેલ છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here