મુખ્યમંત્રી આનંદીબેન કાલે દેવગઢબારીયા ખાતેના રાજ્યકક્ષાના રવિકૃષિ મહોત્સવમાં આવશે

0
541

 

logo-newstok-272

EDITORIAL DESK

દાહોદ જિલ્લાના દેવગઢબારીયા ખાતે રાજય કક્ષાનો કૃષિ મહોત્સવ-૨૦૧૫-૧૬ આજે તા.૨-૧-૨૦૧૬ના રોજ રાજયના મુખ્ય મંત્રી શ્રીમતી આનંદીબેન પટેલના અધ્યક્ષસ્‍થાને આદિવાસી મહિલા તાલીમ કેન્દ્ર ખાતે યોજાશે.  અન્ય કાર્યક્રમો સવારે ૧૦-૦૦ કલાકે શરૂ થઇ જશે. મુખ્ય  મંત્રીશ્રી સવારે ૧૧-૦૦ કલાકે હવાઇ માર્ગે ઉતરાણ કરી સીધા સભા સ્થળના પ્રવેશ દ્વાર પર કિસાનોના ઇષ્‍ટદેવ ભગવાન બલરામજીનું પૂજન કર્યા બાદ આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી દ્વારા યોજાયેલ કૃષિ પ્રદર્શનનું ઉદ્ઘાટન કર્યાબાદ નજીકમાં જ પશુઆરોગ્ય મેળાનું  ઉદ્ઘાટન કરી સીધા નજીકમાંજ આવેલ રવિ કૃષિ મહોત્સવના મુખ્ય સભા સ્થળે પહોંચશે. ત્યારબાદ પદાધિકારીઓ/સંસ્થાઓ દ્વારા કન્યા કેળવણી નિધિના ચેકોનો અર્પણવિધી કાર્યક્રમ યોજાશે. ત્યારબાદ આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી દ્વારા તૈયાર કરેલ ડી.વી.ડી., વિવિધ પ્રકાશનોનું, ગુલાબી ઇયળ- કૃષિ પાકોમાં સંકલિત વ્યવસ્થાપનના ડી.વી.ડી. સેટ, ખેડૂત ઉપયોગી સંશોધનો – ભલામણો, મરઘાલન, ખેતી પાકોમાં ખાતરનો ઉપયોગ, બાગાયત સહાય લક્ષી યોજનાઓના, સેન્દ્રિય ખેત પધ્ધતિ ખેત પધ્ધત્તિ વગેરે પુસ્તિકાઓના તથા જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા તૈયાર કરાયેલ રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકારની આરોગ્ય સેવાઓની પુસ્તિકાઓનું વિમોચન મુખ્ય મંત્રીના  હસ્તે કરવામાં આવશે. ત્યારબાદ મુખ્યમંત્રીશ્રીના હસ્તે બાગાયત, મહિલાલક્ષી યોજનાઓના તથા અન્ય ચેકોનું લાભાર્થીઓને વિતરણ કરવામાં આવશે. ત્યારબાદ મુખ્યમંત્રીશ્રી ઉદ્રબોધન કરશે. ત્યારબાદ કાર્યક્રમ પૂર્ણ થયે સીધા દેવગઢબારીયા જનરલ હોસ્પિટલ ખાતે ૧૫૦ પથારીવાળા વધારાયેલા યુનિટના અંદાજિત ૪ કરોડ ઉપરાંતના અધતન નવનિર્મિત ભવનનું લોકાર્પણ મુખ્ય મંત્રીશ્રીના હસ્તે કરવામાં આવશે. ત્યારબાદ આદિવાસી મહિલા તાલીમ કેન્દ્ર ખાતે બપોરે  ૧૪-૩૦ થી ૧૫-૩૦ જિલ્લાના પદાધિકારીઓ, ૧૫-૩૦ થી ૧૬-૩૦ જિલ્લાના  અધિકારીઓ સાથે વિકાસના કામોની સમીક્ષા બેઠક તથા સાંજે ૧૬-૩૦ થી ૧૭-૦૦ રિ-સર્વેના અધિકારીઓ તથા  એજન્સીઓના પ્રતિનિધિઓ સાથે બેઠક યોજશે. ત્યારબાદ અનુકૂળતાએ ગાંધીનગર પરત જવા રવાના થશે.

દેવગઢબારીયા રવિકૃષિ મહોત્સવમાં કૃષિ મંત્રી બાબુભાઈ  બોખીરીયા, મત્સ્યોધોગ રાજય મંત્રીશ્રી બચુભાઇ ખાબડ, સાંસદ જશવંતસિંહ ભાભોર, ૯ જિલ્લાના પદાધિકારીઓ, કૃષિ અધિકારીઓ તથા ખેડૂત ભાઇ-બહેનો ઉપિસ્થિત રહેશે. કૃષિ નિષ્ણાતો – તજજ્ઞો અધ્યતન કૃષિલક્ષી માર્ગદર્શન આપશે. જિલ્લાના ખેડૂત ભાઇ બહેનો તથા જાહેર જનતાને ઉપસ્થિત રહેવા જિલ્લા વહીવટીતંત્ર દ્વારા નિમંત્રણ પાઠવવામાં આવ્યું છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here