ગરબાડા તાલુકા પંચાયતની ચુંટણીમાં ભાજપ ૯ બેઠકો તથા કોંગ્રેસ ૧૫ બેઠકો ઉપર વિજેતા

0
2290

 

Priyank new Passport PicNewsTok24 – Priyank Chauhan – Garbada

ગરબાડા તાલુકામાં સ્થાનિક સ્વરાજની જિલ્લા-તાલુકા પંચાયતની ચૂંટણી તારીખ ૨૯ નવેમ્બરના રોજ યોજાયેલ હતી જેમાં ગરબાડા તાલુકામાં કુલ ૫૯.૪૫% મતદાન થયેલ હતું. શાંતિપૂર્ણ વાતાવરણમાં સંપન્ન થયેલ મતદાન બાદ મત ગણતરી આજરોજ સજ્જડ સુરક્ષા વ્યવસ્થા અને ચુસ્ત પોલિસ બંદોબસ્ત વચ્ચે ગરબાડા માધ્યમિક શાળા ખાતે સવારના ૯:૦૦ કલાક થી પ્રારંભ કરવામાં આવી હતી.C5

રાજકીય નેતાઓ તથા તેમના સમર્થકો દ્વારા મતદાનની ગણતરી કરી હાર જીતના દાવા કરાતાં હતા ત્યારે દિવાસોથી ચાલી રહેલી અટકળોનો આજેઅંત આવ્યો છે.C4

ગરબાડા તાલુકા પંચાયતની ૨૪ બેઠકો તથા જીલ્લા પંચાયતની ૫ બેઠકોનું માટેનું પરીણામ જાહેર થઈ ગયેલ છે. જેમાં ગરબાડા તાલુકા પંચાયતની ચૂંટણીમાં ગરબાડા તાલુકાની કુલ ૨૪ બેઠકો પૈકી ભાજપ ૦૯ બેઠકો ઉપર વિજેતા થયેલ છે તથા કોંગ્રેસ ૧૫ બેઠકો ઉપર વિજતા જાહેર થઈ છે. તેવીજ રીતે ગરબાડા તાલુકાની જિલ્લા પંચાયતની કુલ ૫ બેઠકો પૈકી ભાજપ ૧ બેઠક ઉપર તથા કોંગ્રેસ ૪ બેઠકો ઉપર વિજેતા જાહેર થયેલ છે.

: ગરબાડા તાલુકા પંચાયત ૨૪ બેઠકોના પરિણામની વિગત :

વોર્ડ નંવોર્ડનું નામવિજેતા ઉમેદવાર નું નામ         પક્ષમળેલ મત
આંબલીપલાસ નિરૂપાબેન દિલીપભાઇકોંગ્રેસ૧૯૬૦
લો.૧નગોતા હરજીભાઇ પુંજાભાઇકોંગ્રેસ૧૭૬૩
લો.૨ભાભોર જુનાબેન વિનોદભાઇભાજપ૧૦૮૮
ભરસડાબારિયા બળવંતસિંહ પ્રતાપસિંહકોંગ્રેસ૨૧૪૯
ભેભુરિયા લાલચંદભાઈ નાથીયાભાઈકોંગ્રેસ૧૧૮૫
બોરિયાલાડામોર ભલસિંગભાઈ ઝીથરાભાઈભાજપ૧૫૨૬
દેવધાદેહદા અમનાબેન બાલુભાઈકોંગ્રેસ૧૯૫૪
ગાંગરડાઅમલીયાર ભારતસિંગ નાનાભાઇભાજપ૧૩૫૩
ગરબાડા.૧પરમાર મહેશ ચુનીલાલભાજપ૧૪૨૦
૧૦ગરબાડા.૨બામણ્યા પ્રતાપભાઈ ભગાભાઇભાજપ૧૮૧૧
૧૧ગરબાડા.૩ભુરીયા વિણાબેન લાલુભાઈકોંગ્રેસ૧૪૨૫
૧૨ગુલબારમંડોડ નાથીયાભાઈ નાનાભાઇભાજપ૧૨૯૭
૧૩જેસાવાડાપરમાર નર્મદાબેન રામાભાઇકોંગ્રેસ૧૬૮૧
૧૪માતવાડાંગી શારદાબેન મંગળસિંહકોંગ્રેસ૧૩૮૮
૧૫મિનાકયારજાદવ સવિતાબેન લલ્લુભાઈભાજપ૭૭૦
૧૬ઢેલાવ.૧ભાભોર ઉષાબેન શૈલેષભાઈકોંગ્રેસ૧૨૧૪
૧૭નઢેલાવ.૨ભાભોર જીવલીબેન માજુભાઈભાજપ૨૪૪૫
૧૮નળવાઈમુહનીયા નરસીંગ સુરસીંગકોંગ્રેસ૧૩૧૦
૧૯પાંદડીપસાયા સવિતાબેનરૂપસીંગકોંગ્રેસ૧૩૬૮
૨૦પાટિયાભુરીયા મંગીબેન હરમલભાઇકોંગ્રેસ૧૦૯૯
૨૧સીમાલિયાબુઝર્ગપરમાર કાસુબેન સેંગાભાઇકોંગ્રેસ૮૨૯
૨૨ટૂંકીવજૂકટારા મગનભાઇ દીતાભાઇકોંગ્રેસ૧૬૭૭
૨૩ઝરીબુર્ગ.૧માવી કમલેશભાઈ દિતાભાઈભાજપ૧૪૧૪
૨૪ઝરીબુર્ગ.૨ગણાવા ગોરચંદભાઈ લાલુભાઈકોંગ્રેસ૧૨૧૨

: દાહોદ જિલ્લા પંચાયત ૦૫ બેઠકોના પરિણામોની વિગત(ગરબાડા તાલુકાની)

વોર્ડ નંવોર્ડનું નામવિજેતા ઉમેદવાર નું નામ         પક્ષમળેલ મત
૨-અભલોડરમીલાબેન લીંબાભાઈ ભુરિયાકોંગ્રેસ૭૫૦૨
૬-ભેનીલમસિંહ માનસિંહ બારીઆકોંગ્રેસ૫૪૪૭
૧૬-ગરબાડામોહિન્દ્રાબેન અજીતસિંહ રાઠોડભાજપ૮૧૪૬
૩૫-નઢેલાવચંદ્રભાણસિંહ મનસુખભાઇ કટારાકોંગ્રેસ૮૮૧૦
૫૦-ઝરીબુઝર્ગદક્ષાબેન ચંદ્રસિંહ ગણાવાકોંગ્રેસ૫૬૩૦

ભાજપના વિજેતા ઉમેદવારો દ્વારા ગરબાડા ગામમાં ભવ્ય વિજય રેલી કાઢવામાં આવી હતી. જેમાં મોટી સંખ્યામાં માનવ મહેરામણ ઊમટ્યું હતું. આમ,ગરબાડા તાલુકામાં મત ગણતરી શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં સંપન્ન થયેલ છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here