વડોદરા વિશ્વ હિંદુ પરિષદ તરસાલી પ્રખંડ ધ્વારા વિસર્જન ના દિવસે છાસ સ અને જલસેવાનું ભવ્ય આયોજન કરાયું ( ફોટો -રાજુભાઈ ભાદ્વાજ vhp પ્રાંત ના સામજિક સમરસતા સંયોજક )

0
818

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here