વાહ ભૈ વાહ…ડેબીટ-ક્રેડીટ કાર્ડથી ખરીદી પર મળશે આયકર છુટ:

0
604

દિવાળી સુધીમાં જાહેરાત થવાની સંભાવનાઃ આયકરમાં બે ટકા સુધીની છુટછાટ મળશેઃ દુકાનદારોને પણ અડધા થી એક ટકાનો લાભ મળશેઃ એક લાખથી ઉપરની લેવડ-દેવડને રોકડને બદલે ઇલેકટ્રોનીક કે ચેકના માધ્‍યમથી કરવાનું ફરજીયાત બનશે

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here