દાહોદના બસ સ્ટેશન ખાતે રેડક્રોસ દ્વારા વિભાગીય ડેપો મેનેજરના હસ્તે માસ્ક અને સેનિટાઈઝરનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું

0
429

THIS NEWS IS SPONSORED BY –– RAHUL HONDA 

દાહોદ જિલ્લાના મુખ્ય મથક દાહોદના રેડક્રોસ દ્વારા, S.T. ના વિભાગીય મેનેજર ડીંડોર સાહેબ, ગોધરાના હસ્તે દાહોદ બસ સ્ટેશન ખાતે આજે તા.૦૮/૦૯/૨૦૨૦ ને મંગળવારના રોજ માસ્ક અને સેનીટાઇઝરનું વિતરણ તેમજ ફ્રી ચેક અપ કેમ્પ આયોજિત કરવામાં આવ્યો. આ ચેક અપ કેમ્પમાં અંદાજે 300 જેટલા નાગરિકોએ લાભ લીધો.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here