નારી વંદન ઉત્સવ : બાવકા અને ગરબાડા ખાતે મહિલા સ્વાવલંબન દિવસની ઉજવણી કરાઈ

0
13

દાહોદ જિલ્લામાં “નારી વંદન ઉત્સવ” અંતર્ગત જુદા-જુદા દિવસોમાં ઉજવણી કાર્યક્રમ રાખવામાં આવેલ છે. જેના અનુસંધાને જીલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્ર દાહોદ દ્વારા ‘મહિલા સ્વાવલંબન દિવસ’ અંતર્ગત દાહોદ જીલ્લાના દાહોદ તાલુકાના બાવકા ગામે અને ગરબાડા તાલુકાના ગરબાડા ખાતે કાર્યક્રમ યોજાયો. બાવકા ખાતે નારી વંદન ઉત્સવ: ‘મહિલા સ્વાવલંબન દિવસ’ અંતર્ગત જીલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્ર અને ‘હસ્તકલા સેતુ પ્રોજેક્ટ’ મહિલા સ્વાવલંબન દિવસ અંતર્ગત મહિલાઓને બેરોજગારોને રોજગાર હેતુ લક્ષી માહિતી આપવામાં આવી.
કમિશ્નર, કુટીર અને ગ્રામોદ્યોગ ‘હસ્તકલા સેતુ પ્રોજેક્ટ’ અંતર્ગત મહિલાઓને રાખડી બનાવવાની તાલીમ આપવામાં આવેલ. જેમાં નાના ઉદ્યોગ સાહસીકોને શાલ અને શિલ્ડ આપી પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવ્યા અને તેઓનું સન્માન કરવામાં આવ્યું તેમજ ‘હસ્તકલા સેતુ પ્રોજેક્ટ’ અંતર્ગત મહિલાઓને રાખડી ની તાલીમ તા:-૨૨/૦૬/૨૦૨૨ થી ગરબાડા તાલુકાના ગુગરડી, સાહડા, બોરિયાળ અને ગરબાડા ગામે શરૂઆત કરવામાં આવી. જેમાં ૫ દિવસની તાલીમ આપવામાં આવી અને કુલ ૧૦૭ મહિલાઓએ તાલીમ મેળવી અને તાલીમ દરમ્યાન અને તાલીમ બાદ તેઓએ ઉત્પાદન ૪૮૦૭ રાખડી નું ઉત્પાદન કરેલ છે તેમજ હાલમાં રાખડીનું ઉત્પાદન કાર્યરત છે. અને જેમાં ગુજરાત સરકારના ‘વંદે ગુજરાત’ કાર્યક્રમ અંતર્ગત પાંચ દિવસનું એકઝીબિશન મેળાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. જેમાં ૪૯૦૦/- રૂપિયાની રાખીનું વેચાણ કરેલ છે તથા ૧૦૦૦ રાખી ‘ગરવી ગુજરાત’ વિભાગમાં સપ્લાય કરેલ છે. હાલમાં અમદાવાદ હાટમાં ૩૦૦૯ રાખડી વેચાણ માટે મોકલેલ છે.

કાર્યક્રમમાં જીલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્ર ઇન્ચાર્જ I.P.O. મહેશકુમાર વસૈયા, ૧૮૧ અભયમ મહિલા હેલ્પલાઈન, દાહોદ કાઉન્સિલર કોમલબેન પરમાર તથા રીટાબેન રાવત કોન્સ્ટેબલ કાર્યક્રમમાં હાજર રહેલ હતા.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here