દાહોદ જીલ્લા પોલીસે પ્રોહિબિશન તથા નાસતા ફરતાં ગુન્હેગારોને પકડી પાડવામાં મળેલ સફળતા

0
36

દાહોદ જીલ્લા પોલીસે ગત રોજ તા.૨૫/૧૧/૨૦૨૨ નાં ૨૪ કલાકમાં ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ કરતા ઇસમો વિરૂધ્ધ પ્રોહીબીશનના કુલ – ૨૦ કેસો કરેલ છે, જેમાં ભારતીય બનાવટનો વિદેશી દારૂના કેસો – ૦૧, જેમાં બોટલો નંગ – ૦૨ , કી.રૂ. ૩૦૦/- તથા દેશી દારૂના કુલ – ૧૬ કેસો, ૬૬ લીટર જેની કીંમત રૂપીયા – ૧૩૨૦/- નો દેશી પ્રોહી મુદ્દામાલ પકડી પાડેલ તથા ૦૫ કેસો પીવાના કરેલ છે.

આગામી વિધાનસભા ચુંટણી અન્વયે નાસતા ફરતા આરોપી (૧) દાહોદ ટાઉન એ ડીવીઝન પો.સ્ટે.પાર્ટ એ ગુ. ર. નં. ૧૧૮૨૧૦૧૧૨૦૧૯૦૪/૨૦૨૧ ઈ.પી.કો કલમ – ૩૭૯, ૧૧૪ મુજબના ગુન્હાના કામે નાસતો ફરતો વોન્ટેડ આરોપી ધનસિંગભાઈ વાઘુભાઈ અજનાર રહે. નાની ઉત્તી થાના ઉદેગઢ જી.અલીરાજપુર (મ.પ્ર) નાનો તેના ઘરે હાજર છે તેવી હકીકત મળતા ખાનગી બાતમીદારોના આધારે ઉદેગઢ થાના જી.અલીરાજપુર (મ.પ્ર) પોલીસની મદદ લઈ આરોપીને તેના ઘરેથી પકડી પાડવામાં દાહોદ “A” ડીવીઝન પો.સ્ટે. નાં PSI સી.આર. દેસાઇ તથા ટીમના માણસોને પકડવામાં સફળતા મળેલ છે.
(૨) દાહોદ ટાઉન એ ડીવીઝન પો.સ્ટે.પાર્ટ એ ગુ. ર. નં. ૧૧૮૨૧૦૧૧૨૧૧૮૭૫/૨૦૨૧ ઈ.પી.કો કલમ – ૩૭૯, ૧૧૪ મુજબના ગુન્હાના કામે નાસતો ફરતો વોન્ટેડ આરોપી હાબુભાઈ ફુલસિંગભાઈ બામણીયા ઉવ.૪૦ રહે. લક્ષ્મણ ફળીયા, તડવી ફળીયા તા.જોબટ જી.અલીરાજપુર (મ.પ્ર) નાનો તેના ઘરે હાજર છે તે બાતમી આધારે સર્વેલન્સ ટીમના P.S.I. સી.આર.દેસાઈ તથા ટીમના માણસોને પકડી પડવામાં સફળતા મળેલ છે. તેમજ ખુબ લાંબા સમયથી પેન્ડીંગ – ૩૬ બિનજામીનલાયક વોરંટવાળા ઇસમોની બજવણી કરવામાં આવેલ છે.

તેમજ લીધેલ અટકાયતી પગલામાં સી.આર.પી.સી – ૧૦૭ હેઠળ કુલ – ૮૧ ઇસમો વિરૂધ્ધ અટકાયતી પગલા લીધેલ છે અને સી.આર.પી.સી – ૧૫૧ હેઠળ કુલ – ૧૧૮ અટકાયતી પગલા લીધેલ છે તથા સી.આર.પી.સી – ૧૦૯ હેઠળ કુલ – ૧૯ અટકાયતી પગલા લીધેલ છે તથા સી.આર.પી.સી – ૧૧૦ હેઠળ કુલ – ૨૦૦ અટકાયતી પગલા લીધેલ છે અને પ્રોહી – ૯૩ ના હેડ હેઠળ કુલ – ૪૭ તથા તડીપાર કુલ – ૧ મળી કુલ – ૪૬૬ અટકાયતી પગલા લીધેલ છે.

તેમજ જીલ્લામાં લાયસન્શ ધરાવતા હથિયાર પરવાનેદારોના હથિયારો મુકિત સિવાયના કુલ – ૧૩ હથિયારો જમાં લેવાના બાકી છે. આવા અસામાજીક તત્વો વિરૂધ્ધ અસરકારક અટકાયતી પગલા લેવાની સારી કામગીરી દાહોદ જીલ્લા પોલીસે કરેલ છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here