ગરબાડા તાલુકાનાં 08 ગ્રામ પંચાયતોની ચુંટણીમાં સરપંચ માટે 30 તથા વોર્ડ સભ્ય માટે 196 ઉમેદવારો મેદાનમાં

0
184

PRIYANK CHAUHAN -GARBADA

 

 

ગરબાડા તાલુકામાં ૦૮ ગ્રામ પંચાયતોની મુદત પૂર્ણ થતાં સરકારશ્રીના જાહેરનામા મુજબ ગરબાડા તાલુકામાં ૦૮ ગ્રામ પંચાયતોની સામાન્ય ચૂંટણી આગામી તારીખ.૦૪ ફેબ્રુઆરીના રોજ યોજાનાર હોય જેને લઈને ચૂંટણી લડવા ઇચ્છુક ઉમેદવારોએ ચૂંટણીમાં સરપંચ માટે ૪૬ ઉમેદવારોએ અને વોર્ડ સભ્ય માટે ૨૧૩ તથા ખેડા ફળીયા (પેટા ચૂંટણી) માં બે વોર્ડ સભ્ય માટે ૦૫ મળી કુલ ૨૧૮ ઉમેદવારોએ ઉમેદવારી પત્રો ભરી તેમની ઉમેદવારી નોંધાવી હતી.

ઉમેદવારી પત્રો ચકાસણી દરમ્યાન વોર્ડ સભ્યો માટેના ૦૫ ફોર્મ અમાન્ય ઠરેલ છે તથા ફોર્મ ખેંચવાની તારીખે સરપંચ માટેના ૧૬ ફોર્મ તથા વોર્ડ સભ્ય માટેના ૦૭ ફોર્મ તથા ખેડા ફળિયાના બે વોર્ડની પેટા ચુંટણીમાં ૦૧ ફોર્મ મળી કુલ ૦૮ ઉમેદવારોએ તેમના ઉમેદવારી ફોર્મ પરત ખેંચેલ છે. જ્યારે ઉમેદવારી પત્રો પરત ખેંચાયા બાદ ૦૯ વોર્ડ સભ્યો બિનહરીફ થયેલ છે. ત્યારે હવે ૦૮ ગ્રામ પંચાયતોની ચૂંટણીમાં સરપંચ માટે કુલ ૩૦ ઉમેદવારો તથા વોર્ડ સભ્ય માટે ૧૯૨ તથા ખેડા ફળિયાના બે વોર્ડની પેટા ચૂંટણીમાં ૦૪ ઉમેદવારો મળી કુલ ૧૯૬ ઉમેદવારો ચૂંટણી મેદાનમાં રહેતા તેમના વચ્ચે ચૂંટણીનો જંગ ખેલાશે

ગ્રામ પંચાયતફોર્મ પરત ખેચાયાબિન હરીફહરીફ ઉમેદવારો
સરપંચવોર્ડ સભ્યસરપંચવોર્ડ સભ્યસરપંચવોર્ડ સભ્ય
ચંદલા૧૮
ભુતરડી૧૦
નેલસુર૨૧
વજેલાવ૩૯
ઝરીબુઝર્ગ૩૭
પાટીયાઝોલ૧૩
પાંદડી૨૫
વડવા૨૯
ખેડા ફળીયા0—-
કુલ૧૬૩૦૧૯૬

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here